Tác giả : admin | 24 - 11 - 2017 | 10:27 AM | 468 Lượt xem

Bảng giá dây cáp điện Cadisun

Công ty cổ phần tư vấn Công nghệ và Kỹ thuật điện Đại Dương là nhà phân phối dây cáp điện Cadisun uy tín, chất lượng với mức gái rẻ và chiết khấu cao (mức chiết khấu tùy thuộc và thời điểm đặt hàng và khối lượng đơn hàng. Chúng tôi đảm bảo nguồn hàng chính hãng đầy đủ chứng chỉ, phiếu xuất xưởng, biên bản thử nghiệm cáp.

bảng giá dây cáp điện cadisun

Bảng báo giá dây cáp điện Cadisun

Khách hàng có thể gửi danh mục vật tư cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi lại bảng giá dây cáp điện Cadisun với mức tôt nhất.

TT

Mã sản phẩm

Tên sản phẩm

Cấu trúc ruột dẫn

Đơn giá (Chưa bao gồm VAT)

 

Đơn giá (Đã bao gồm VAT)

Chiều dài đóng gói

 

Dây Pha

Trung Tính

 

Số Sợi

ĐK

Số Sợi

ĐK

VNĐ/m

VNĐ/m

m

 

Cáp Đồng Nhôm Trần

 

 

 

1

22112001

C 0.75

7

0.37

 

 

0

 

30,000

 

2

22112002

C 1

7

0.42

 

 

0

 

30,000

 

3

22112003

C 1.25

7

0.45

 

 

0

 

30,000

 

4

22112004

C 1.5

7

0.52

 

 

239,593

263,553

30,000

 

5

22112005

C 2

7

0.60

 

 

0

 

30,000

 

6

22112006

C 2.5

7

0.67

 

 

238,236

262,059

20,000

 

7

22112007

C 3

7

0.75

 

 

0

 

20,000

 

8

22112008

C 3.5

7

0.80

 

 

0

 

20,000

 

9

22112009

C 4

7

0.85

 

 

237,317

261,049

15,000

 

10

22112010

C 5

7

0.95

 

 

0

 

15,000

 

11

22112011

C 5.5

7

1.00

 

 

0

 

15,000

 

12

22112012

C 6

7

1.05

 

 

236,773

260,451

15,000

 

13

22112013

C 7

7

1.13

 

 

0

 

15,000

 

14

22112014

C 8

7

1.20

 

 

0

 

15,000

 

15

22112048

CF 10

7

Compact

 

 

235,767

259,344

15,000

 

16

22112049

CF 11

7

Compact

 

 

0

 

15,000

 

17

22112050

CF 14

7

Compact

 

 

0

 

8,000

 

18

22112051

CF 16

7

Compact

 

 

235,210

258,731

8,000

 

19

22112052

CF 22

7

Compact

 

 

0

 

6,000

 

20

22112053

CF 25

7

Compact

 

 

235,177

258,695

4,000

 

21

22112054

CF 30

7

Compact

 

 

0

 

4,000

 

22

22112055

CF 35

7

Compact

 

 

234,887

258,376

4,000

 

23

22112056

CF 38

7

Compact

 

 

0

 

4,000

 

24

22112057

CF 50

7

Compact

 

 

236,828

260,511

4,000

 

25

22112058

CF 60

19

Compact

 

 

0

 

4,000

 

26

22112059

CF 70

19

Compact

 

 

234,867

258,354

4,000

 

27

22112060

CF 75

19

Compact

 

 

0

 

2,000

 

28

22112061

CF 80

19

Compact

 

 

0

 

2,000

 

29

22112062

CF 95

19

Compact

 

 

235,126

258,639

2,000

 

30

22112063

CF 100

19

Compact

 

 

0

 

2,000

 

31

22112064

CF 120

19

Compact

 

 

235,063

258,569

2,000

 

32

22112065

CF 125

19

Compact

 

 

0

 

2,000

 

33

22112066

CF 150

19

Compact

 

 

234,780

258,258

1,500

 

34

22112067

CF 185

37

Compact

 

 

234,782

258,260

1,500

 

35

22112068

CF 200

37

Compact

 

 

0

 

1,000

 

36

22112069

CF 240

37

Compact

 

 

234,793

258,272

1,000

 

37

22112070

CF 250

37

Compact

 

 

0

 

1,000

 

38

22112071

CF 300

37

Compact

 

 

234,706

258,177

1,000

 

39

22112072

CF 400

61

Compact

 

 

234,629

258,091

1,000

 

40

22112073

CF 500

61

Compact

 

 

234,881

258,369

1,000

 

41

22112074

CF 630

61

Compact

 

 

234,672

258,139

1,000

 

42

22112075

CF 800

61

Compact

 

 

234,433

257,876

1,000

 

 

 

Bảng giá dây cáp điện thương hiệu Cadisun

 

 

Đồng Đơn Bọc Cách Điện PVC

0

 

16

25212149

CV 1x11

7

Compact

 

 

0

 

100

17

25212150

CV 1x14

7

Compact

 

 

0

 

100

18

25212151

CV 1x16

7

Compact

 

 

34,244

37,668

100

19

25212152

CV 1x22

7

Compact

 

 

0

 

100

20

25212153

CV 1x25

7

Compact

 

 

53,285

58,614

100

21

25212154

CV 1x30

7

Compact

 

 

0

 

2,000

22

25212155

CV 1x35

7

Compact

 

 

74,659

82,125

2,000

23

25212156

CV 1x38

7

Compact

 

 

0

 

1,000

24

25212157

CV 1x50

7

Compact

 

 

102,987

113,286

1,000

25

25212158

CV 1x60

19

Compact

 

 

0

 

1,000

26

25212159

CV 1x70

19

Compact

 

 

143,845

158,229

1,000

27

25212160

CV 1x75

19

Compact

 

 

0

 

500

28

25212161

CV 1x80

19

Compact

 

 

0

 

500

29

25212162

CV 1x95

19

Compact

 

 

201,154

221,269

500

30

25212163

CV 1x100

19

Compact

 

 

0

 

500

31

25212164

CV 1x120

19

Compact

 

 

251,614

276,776

500

32

25212165

CV 1x125

19

Compact

 

 

0

 

500

33

25212166

CV 1x150

19

Compact

 

 

313,602

344,962

500

34

25212167

CV 1x185

37

Compact

 

 

393,026

432,329

500

35

25212168

CV 1x200

37

Compact

 

 

0

 

250

36

25212169

CV 1x240

37

Compact

 

 

513,813

565,194

250

37

25212170

CV 1x250

37

Compact

 

 

0

 

250

38

25212171

CV 1x300

37

Compact

 

 

643,242

707,566

250

39

25212172

CV 1x400

61

Compact

 

 

834,281

917,709

200

40

25212173

CV 1x500

61

Compact

 

 

1,043,998

1,148,397

200

41

25212174

CV 1x630

61

Compact

 

 

1,316,526

1,448,178

200

42

25212175

CV 1x800

61

Compact

 

 

1,678,299

1,846,129

200

 

Bảng giá dây cáp điện của nhà sản xuất Cadisun

 

 

Cáp đồng 4 ruột ( 1 ruột trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện PVC ,bọc vỏ PVC

0

 

1

25262501

CVV 3x2.5+1x1.5

7

0.67

7

0.52

28,564

31,420

2,000

2

25262502

CVV 3x4+1x2.5

7

0.85

7

0.67

42,450

46,695

2,000

3

25262503

CVV 3x6+1x4

7

1.05

7

0.85

58,441

64,285

2,000

4

25262504

CVV 3x8+1x6

7

1.2

7

1.05

77,614

85,375

1,000

5

25262548

CVV 3x10+1x6

7

compact

7

1.05

88,521

97,373

1,000

6

25262549

CVV 3x14+1x8

7

compact

7

1.2

0

 

1,000

7

25262550

CVV 3x14+1x10

7

compact

7

compact

0

 

1,000

8

25262551

CVV 3x16+1x8

7

compact

7

1.2

0

 

1,000

9

25262552

CVV 3x16+1x10

7

compact

7

compact

134,307

147,738

1,000

10

25262553

CVV 3x22+1x11

7

compact

7

compact

0

 

1,000

11

25262554

CVV 3x25+1x14

7

compact

7

compact

0

 

1,000

12

25262555

CVV 3x25+1x16

7

compact

7

compact

206,001

226,601

1,000

13

25262556

CVV 3x30+1x16

7

compact

7

compact

0

 

1,000

14

25262557

CVV 3x35+1x16

7

compact

7

compact

271,168

298,285

1,000

15

25262558

CVV 3x35+1x25

7

compact

7

compact

291,059

320,165

1,000

16

25262559

CVV 3x38+1x22

7

compact

7

compact

0

 

1,000

17

25262560

CVV 3x38+1x25

7

compact

7

compact

0

 

1,000

18

25262561

CVV 3x50+1x25

7

compact

7

compact

379,571

417,528

1,000

19

25262562

CVV 3x50+1x35

7

compact

7

compact

401,764

441,941

1,000

20

25262563

CVV 3x60+1x30

19

compact

7

compact

0

 

1,000

21

25262564

CVV 3x60+1x35

19

compact

7

compact

0

 

1,000

22

25262565

CVV 3x70+1x35

19

compact

7

compact

529,374

582,311

1,000

23

25262566

CVV 3x70+1x50

19

compact

7

compact

559,316

615,248

1,000

24

25262567

CVV 3x75+1x38

19

compact

7

compact

0

 

1,000

25

25262568

CVV 3x80+1x50

19

compact

7

compact

0

 

1,000

26

25262569

CVV 3x95+1x50

19

compact

7

compact

735,992

809,591

1,000

27

25262570

CVV 3x95+1x70

19

compact

19

compact

779,836

857,820

1,000

28

25262571

CVV 3x100+1x50

19

compact

7

compact

0

 

1,000

29

25262572

CVV 3x100+1x60

19

compact

19

compact

0

 

500

30

25262573

CVV 3x120+1x60

19

compact

19

compact

0

 

500

31

25262574

CVV 3x120+1x70

19

compact

19

compact

936,091

1,029,700

500

32

25262575

CVV 3x120+1x95

19

compact

19

compact

995,192

1,094,711

500

33

25262576

CVV 3x125+1x70

19

compact

19

compact

0

 

500

34

25262577

CVV 3x125+1x95

19

compact

19

compact

0

 

500

35

25262578

CVV 3x150+1x70

19

compact

19

compact

1,125,529

1,238,082

500

36

25262579

CVV 3x150+1x95

19

compact

19

compact

1,186,013

1,304,614

500

37

25262580

CVV 3x150+1x120

19

compact

19

compact

1,238,024

1,361,826

500

38

25262581

CVV 3x185+1x95

37

compact

19

compact

1,428,520

1,571,372

500

39

25262582

CVV 3x185+1x120

37

compact

19

compact

1,483,066

1,631,372

500

40

25262583

CVV 3x185+1x150

37

compact

19

compact

1,546,861

1,701,547

500

 

Công ty CP tư vấn Công nghệ và Kỹ thuật điện Đại Dương tự hào là địa chỉ cung cấp dây cáp điện Cadisun uy tín, chất lượng tại Hà Nội và các tỉnh thành khác trên cả nước. Nếu quý khách đang cần một nhà cung cấp, một đối tác lâu lăm – nguồn hàng đảm bảo chất lượng thì đừng chần chờ hãy đến với công ty Đại Dương chúng tôi.

Trên đây là bảng giá một số sản phẩm dây cáp điện mà chúng tôi cung cấp. Nếu quý khách hàng có nhu cầu lấy thông tin bảng báo giá dây cáp điện Cadisun đầy đủ và chi tiết được cập nhật mới nhất cùng với các chính sách ưu đãi, chiết khấu xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh của công ty.

Địa chỉ : 65 Kiều Mai, P. Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

VPGD: 65 Kiều Mai (Mặt Đường Cầu Diễn) - Hà Nội

Tel: 0422 81 83 85

Fax : 0462 87 55 46

Email: ktddaiduong@gmail.comTin liên quan

Đại Dương JSC chuyên phân phối vật tư thiết bị PCCC chính hãng