Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x+1x (1 ruột trung tính nhỏ)

Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan:
+ Quy cách: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
+ Ruột dẫn: Đồng 99,99%
+ Số lõi: 2,3,4,5
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2.
+ Mặt cắt danh định: Từ 0,75 mm2 đến 800 mm2
+ Điện áp danh định: 0,6/1 kV
+ Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép tối đa: 900C
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn
+ Quy cách đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.
      

Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x2.5 + 1x1.5Mét39.273
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x4 + 1x2.5Mét54.043
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x6 + 1x4Mét72.849
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x10 + 1x6Mét107.516
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x16 + 1x10Mét162.002
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x25 + 1x16Mét242.274
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x35 + 1x16Mét316.345
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x35 + 1x25Mét339.559
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x50 + 1x25Mét438.065
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x50 + 1x35Mét464.785
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x70 + 1x35Mét633.315
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x70 + 1x50Mét667.592
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x95 + 1x50Mét858.130
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x95 + 1x70Mét908.289
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x120 + 1x70Mét1.089.433
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x120 + 1x95Mét1.155.856
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x150 + 1x70Mét1.306.584
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x150 + 1x95Mét1.372.373
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x150 + 1x120Mét1.433.121
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x185 + 1x95Mét1.651.875
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x185 + 1x120Mét1.712.882
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x185 + 1x150Mét1.785.447
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x240 + 1x120Mét2.126.406
CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT DSTA 3x240 + 1x150Mét2.202.258
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng