Cáp Đồng Trần


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Cáp Đồng Trần C 1.5Mét278.249
Cáp Đồng Trần C 2.5Mét276.756
Cáp Đồng Trần C 4Mét275.746
Cáp Đồng Trần C 6Mét275.149
Cáp Đồng Trần CF 10Mét274.043
Cáp Đồng Trần CF 16Mét273.430
Cáp Đồng Trần CF 25Mét273.394
Cáp Đồng Trần CF 35Mét273.075
Cáp Đồng Trần CF 50Mét275.209
Cáp Đồng Trần CF 70Mét273.053
Cáp Đồng Trần CF 95Mét273.338
Cáp Đồng Trần CF 120Mét273.268
Cáp Đồng Trần CF 150Mét272.957
Cáp Đồng Trần CF 185Mét272.959
Cáp Đồng Trần CF 240Mét272.971
Cáp Đồng Trần CF 300Mét272.876
Cáp Đồng Trần CF 400Mét272.791
Cáp Đồng Trần CF 500Mét272.069
Cáp Đồng Trần CF 630Mét272.839
Cáp Đồng Trần CF 800Mét272.567
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng