CÁP NHÔM VẶN XOẮN 4 RUỘT XLPE


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
CÁP NHÔM VẶN XOẮN ACB 4X16Mét27.300
CÁP NHÔM VẶN XOẮN ACB 4X25Mét39.215
CÁP NHÔM VẶN XOẮN ACB 4X35Mét50.059
CÁP NHÔM VẶN XOẮN ACB 4X50Mét69.024
CÁP NHÔM VẶN XOẮN ACB 4X70Mét95.504
CÁP NHÔM VẶN XOẮN ACB 4X95Mét128.078
CÁP NHÔM VẶN XOẮN ACB 4X120Mét156.843
CÁP NHÔM VẶN XOẮN ACB 4X150Mét192.256
CÁP NHÔM VẶN XOẮN ACB 4X185Mét242.595
CÁP NHÔM VẶN XOẮN ACB 4X240Mét304.908
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng