Chếch 45°


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Chếch 21Ø 21Cái1.300
Chếch 27Ø 27Cái1.600
Chếch 34Ø 34Cái2.300
Chếch 42Ø 42Cái3.600
Chếch 48Ø 48Cái5.800
Chếch 60Ø 60Cái9.500
Chếch 75Ø 75Cái16.400
Chếch 90Ø 90Cái22.500
Chếch 110Ø 110Cái32.800
Chếch 125Ø 125Cái50.400
Chếch 140Ø 140Cái67.200
Chếch 160Ø 160Cái73.600
Chếch 200Ø 200Cái212.500
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng