Chếch 45°


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Chếch 21Ø 21Cái1.300
Chếch 27Ø 27Cái1.600
Chếch 34Ø 34Cái2.300
Chếch 42 (mỏng)Ø 42Cái3.600
Chếch 42 (dày)Ø 42Cái88.000
Chếch 48Ø 48Cái5.800
Chếch 60 (mỏng)Ø 60Cái9.500
Chếch 60 (dày)Ø 60Cái17.600
Chếch 75 (mỏng)Ø 75Cái16.400
Chếch 75 (dày)Ø 75Cái25.200
Chếch 90 (mỏng)Ø 90Cái22.500
Chếch 90 (dày)Ø 90Cái32.000
Chếch 110 (mỏng)Ø 110Cái32.800
Chếch 110 (dày)Ø 110Cái60.000
Chếch 125 (dày)Ø 125Cái78.000
Chếch 125 (mỏng)Ø 125Cái58.000
Chếch 140 (mỏng)Ø 140Cái72.000
Chếch 140 (dày)Ø 140Cái96.000
Chếch 160 (mỏng)Ø 160Cái95.700
Chếch 160 (dày)Ø 160Cái144.000
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng