Chếch 45° PN10


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Chếch 45° PN10 90Ø 90Cái65.230
Chếch 45° PN10 110Ø 110Cái132.220
Chếch 45° PN10 125Ø 125Cái171.490
Chếch 45° PN10 140Ø 140Cái217.910
Chếch 45° PN10 160Ø 160Cái288.640
Chếch 45° PN10 180Ø 180Cái370.150
Chếch 45° PN10 200Ø 200Cái552.860
Chếch 45° PN10 225Ø 225Cái710.600
Chếch 45° PN10 250Ø 250Cái980.100
Chếch 45° PN10 280Ø 280Cái1.251.250
Chếch 45° PN10 315Ø 315Cái1.845.690
Chếch 45° PN10 355Ø 355Cái2.638.900
Chếch 45° PN10 400Ø 400Cái3.401.090
Chếch 45° PN10 450Ø 450Cái4.394.060
Chếch 45° PN10 500Ø 500Cái5.857.060
Chếch 45° PN10 560Ø 560Cái7.566.350
Chếch 45° PN10 630Ø 630Cái10.317.230
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng