Chếch 45° PN12.5


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Chếch 45° PN12.5 90Ø 90Cái80.850
Chếch 45° PN12.5 110Ø 110Cái159.390
Chếch 45° PN12.5 125Ø 125Cái208.340
Chếch 45° PN12.5 140Ø 140Cái264.990
Chếch 45° PN12.5 160Ø 160Cái350.790
Chếch 45° PN12.5 180Ø 180Cái451.660
Chếch 45° PN12.5 200Ø 200Cái672.100
Chếch 45° PN12.5 225Ø 225Cái864.930
Chếch 45° PN12.5 250Ø 250Cái1.198.670
Chếch 45° PN12.5 280Ø 280Cái1.527.130
Chếch 45° PN12.5 315Ø 315Cái2.253.790
Chếch 45° PN12.5 355Ø 355Cái3.210.680
Chếch 45° PN12.5 400Ø 400Cái4.151.290
Chếch 45° PN12.5 450Ø 450Cái5.361.840
Chếch 45° PN12.5 500Ø 500Cái7.137.130
Chếch 45° PN12.5 560Ø 560Cái9.234.170
Chếch 45° PN12.5 630Ø 630Cái12.577.510
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng