Chếch 45° PN16


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Chếch 45° PN16 90Ø 90Cái97.790
Chếch 45° PN16 110Ø 110Cái191.400
Chếch 45° PN16 125Ø 125Cái252.340
Chếch 45° PN16 140Ø 140Cái319.330
Chếch 45° PN16 160Ø 160Cái425.040
Chếch 45° PN16 180Ø 180Cái815.210
Chếch 45° PN16 200Ø 200Cái545.160
Chếch 45° PN16 225Ø 225Cái1.046.760
Chếch 45° PN16 250Ø 250Cái1.448.260
Chếch 45° PN16 280Ø 280Cái1.845.030
Chếch 45° PN16 315Ø 315Cái2.715.680
Chếch 45° PN16 355Ø 355Cái3.880.250
Chếch 45° PN16 400Ø 400Cái5.022.820
Chếch 45° PN16 450Ø 450Cái6.485.600
Chếch 45° PN16 500Ø 500Cái8.633.130
Chếch 45° PN16 560Ø 560Cái10.847.100
Chếch 45° PN16 630Ø 630Cái15.212.670
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng