Chếch 45° PN6


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Chếch 45° PN6 110Ø 110Cái87.560
Chếch 45° PN6 125Ø 125Cái112.860
Chếch 45° PN6 140Ø 140Cái146.080
Chếch 45° PN6 160Ø 160Cái193.160
Chếch 45° PN6 180Ø 180Cái246.290
Chếch 45° PN6 200Ø 200Cái367.620
Chếch 45° PN6 225Ø 225Cái468.160
Chếch 45° PN6 250Ø 250Cái652.190
Chếch 45° PN6 280Ø 280Cái827.530
Chếch 45° PN6 315Ø 315Cái1.232.220
Chếch 45° PN6 355Ø 355Cái1.742.840
Chếch 45° PN6 400Ø 400Cái2.253.350
Chếch 45° PN6 450Ø 450Cái2.905.100
Chếch 45° PN6 500Ø 500Cái3.865.950
Chếch 45° PN6 560Ø 560Cái4.996.970
Chếch 45° PN6 630Ø 630Cái6.816.700
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng