Côn Thu


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Côn Thu 27-21Ø 27 - 21Cái1.200
Côn Thu 34-21Ø 34 - 24Cái1.600
Côn Thu 34-27Ø 34 - 27Cái2.100
Côn Thu 42-21Ø 42 - 21Cái2.300
Côn Thu 42-27Ø 42 - 27Cái2.500
Côn Thu 42-34Ø 42 - 34Cái2.700
Côn Thu 48-21Ø 48 - 21Cái3.200
Côn Thu 48-27Ø 48 - 27Cái3.400
Côn Thu 48-34Ø 48 - 34Cái3.500
Côn Thu 48-42Ø 48 - 42Cái3.600
Côn Thu 60-21Ø 60 - 21Cái4.500
Côn Thu 60-27Ø 60 - 27Cái5.400
Côn Thu 60-34Ø 60 - 34Cái5.400
Côn Thu 60-42Ø 60 - 42Cái6.200
Côn Thu 60-48Ø 60 - 48Cái5.800
Côn Thu 75-60Ø 75 - 60Cái9.000
Côn Thu 75-34Ø 75 - 34Cái8.600
Côn Thu 75-42Ø 75 - 42Cái8.600
Côn Thu 75-48Ø 75 - 48Cái8.600
Côn Thu 90-34Ø 90 - 34Cái11.500
Côn Thu 90-48Ø 90 - 48Cái12.500
Côn Thu 90-60Ø 90 - 60Cái13.000
Côn Thu 110-34Ø 110 - 34Cái18.800
Côn Thu 110-42Ø 110 - 42Cái19.000
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng