HỘP CHIA NGẢ


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
NẮP ĐẬY HỘP CHIA NGẢ Cái2.000
HỘP CHIA NGẢ 1 LOẠI THẤP 16Ø 16Cái6.200
HỘP CHIA NGẢ 2 LOẠI THẤP 16Ø 16Cái6.200
HỘP CHIA NGẢ 2 LOẠI CAO 16Ø 16Cái20.000
HỘP CHIA NGẢ 3 LOẠI THẤP 16Ø 16Cái6.700
HỘP CHIA NGẢ 3 LOẠI CAO 16Ø 16Cái20.000
HỘP CHIA NGẢ 4 LOẠI THẤP 16Ø 16Cái6.700
HỘP CHIA NGẢ 4 LOẠI CAO 16Ø 16Cái20.000
HỘP CHIA NGẢ 4 LOẠI THẤP 20Ø 20Cái8.200
HỘP CHIA NGẢ 2 LOẠI THẤP 20Ø 20Cái6.700
HỘP CHIA NGẢ 1 LOẠI THẤP 20Ø 20Cái6.700
HỘP CHIA NGẢ 2 LOẠI CAO 20Ø 20Cái22.000
HỘP CHIA NGẢ 3 LOẠI THẤP 20Ø 20Cái7.200
HỘP CHIA NGẢ 3 LOẠI CAO 20Ø 20Cái7.200
HỘP CHIA NGẢ 4 LOẠI CAO 20Ø 20Cái20.000
HỘP CHIA NGẢ 4 LOẠI THẤP 25Ø 25Cái7.200
HỘP CHIA NGẢ 2 LOẠI THẤP 25Ø 25Cái7.500
HỘP CHIA NGẢ 1 LOẠI THẤP 25Ø 25Cái7.500
HỘP CHIA NGẢ 2 LOẠI CAO 25Ø 25Cái25.000
HỘP CHIA NGẢ 3 LOẠI THẤP 25Ø 25Cái8.200
HỘP CHIA NGẢ 3 LOẠI CAO 25Ø 25Cái8.200
HỘP CHIA NGẢ 4 LOẠI CAO 25Ø 25Cái25.000
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng