Khởi Động Từ 3 Pha ( Contactor 3 Poles) AC coil


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-6a (6A-1a)Cái250.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-9a (9A-1a)Cái270.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-12a (12A-1a)Cái280.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-18a (18A-1a)Cái435.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-9b (9A-1a1b)Cái280.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-12b (12A-1a1b)Cái315.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-18b (18A-1a1b)Cái455.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-22b (22A-1a1b)Cái560.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-32a (32A-2a2b)Cái820.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-40a (40A-2a2b)Cái970.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-50a (50A-2a2b)Cái1.160.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-65a (65A-2a2b)Cái1.320.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-75a (75A-2a2b)Cái1.500.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-85a (85A-2a2b)Cái1.830.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-100a (100A-2a2b)Cái2.400.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-130a (130A-2a2b)Cái2.900.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-150a (150A-2a2b)Cái3.700.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-185a (185A-2a2b)Cái4.800.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-225a (225A-2a2b)Cái5.600.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-265a (265A-2a2b)Cái7.700.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-330a (330A-2a2b)Cái8.400.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-400a (400A-2a2b)Cái9.550.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-500a (500A-2a2b)Cái19.000.000
KHỞI ĐỘNG TỪ 3P MC-630a (630A-2a2b)Cái20.000.000
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng