Atomat MCCB 3 Pha


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
MCCB 3P ABN 53c 15-20-30-40-50A (18Ka)Cái690.000
MCCB 3P ABN 63c - 60A (18Ka)Cái810.000
MCCB 3P ABN 103c 15-20-30-40-50-60-75-100A (22Ka)Cái920.000
MCCB 3P ABN 203c 100-125-150-175-200-225-250A (30Ka)Cái1.750.000
MCCB 3P ABN 403c 250-300-350-400A (42Ka)Cái4.400.000
MCCB 3P ABN 803c 500-630A (45Ka)Cái8.700.000
MCCB 3P ABN 803c 700-800A (45Ka)Cái9.950.000
MCCB 3P ABS 33c 5 -10A (14Ka)Cái730.000
MCCB 3P ABS 53c 15-20-30-40-50A (22Ka)Cái830.000
MCCB 3P ABS 103c 15-20-30-40-50-60-75-100-125A (42Ka)Cái1.350.000
MCCB 3P ABS 203c 125-150-175-200--225-250A (42Ka)Cái2.250.000
MCCB 3P ABS 403c 250-300-350-400A (65Ka)Cái4.950.000
MCCB 3P ABS 803c 500 - 630A (75Ka)Cái11.130.000
MCCB 3P ABS 803c 700 - 800A (75Ka)Cái12.600.000
MCCB 3P ABS 1003b - 1000A (65ka)Cái22.500.000
MCCB 3P ABS 1203b - 1200A (65Ka)Cái24.800.000
MCCB 3P TS1000N 3P - 1000A (50Ka)Cái45.000.000
MCCB 3P TS1250N 3P - 1250A (50Ka)Cái46.000.000
MCCB 3P TS1600N 3P - 1600A (50Ka)Cái51.000.000
MCCB 3P TS1000H 3P - 1000A (70Ka)Cái46.000.000
MCCB 3P TS1250H 3P - 1250A (70Ka)Cái47.000.000
MCCB 3P TS1600H 3P - 1600A (70Ka)Cái52.000.000
MCCB 3P TS1000L 3P - 1000A (150Ka)Cái55.000.000
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng