Atomat MCCB 4 Pha


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
MCCB 4P ABN 54c 15-20-30-40-50A (18Ka)Cái1.020.000
MCCB 4P ABN 104c 15-20-30-40-50-60-75-100A (42Ka)Cái1.220.000
MCCB 4P ABN 204c 125-150-175-200-225-250A (30Ka)Cái2.280.000
MCCB 4P ABN 404c 250-300-350-400A (42Ka)Cái5.500.000
MCCB 4P ABN 804c 500-630A (75Ka)Cái10.400.000
MCCB 4P ABN 804c 700-800A (45Ka)Cái12.290.000
MCCB 4P ABS 104c 30-40-50-60-75-100-125A (42Ka)Cái1.600.000
MCCB 4P ABS 204c 150-175-200-225-250A (42Ka)Cái2.700.000
MCCB 4P ABS 404c 250-300-350-400A (65Ka)Cái6.250.000
MCCB 4P ABS 804c 500-630A (75Ka)Cái13.950.000
MCCB 4P ABS 804c - 800A (75Ka)Cái15.950.000
MCCB 4P ABS 1004b - 1000A (65Ka)Cái26.500.000
MCCB 4P ABS 1204b 1200A (65Ka)Cái28.500.000
MCCB 4P TS1000N 1000A (50Ka)Cái47.000.000
MCCB 4P TS1250N 1250A (50Ka)Cái50.000.000
MCCB 4P TS1600N 1600A (50Ka)Cái56.000.000
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng