MS Nối Thẳng


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
MS Nối Thẳng 21Ø 21Cái1.200
MS Nối Thẳng 27Ø 27Cái1.500
MS Nối Thẳng 34Ø 34Cái1.700
MS Nối Thẳng 42Ø 42Cái3.000
MS Nối Thẳng 48Ø 48Cái3.800
MS Nối Thẳng 60Ø 60Cái6.500
MS Nối Thẳng 75Ø 75Cái9.000
MS Nối Thẳng 90Ø 90Cái12.000
MS Nối Thẳng 110Ø 110Cái15.100
MS Nối Thẳng 125Ø 125Cái25.600
MS Nối Thẳng 140Ø 140Cái29.200
MS Nối Thẳng 160Ø 160Cái43.700
MS Nối Thẳng 200Ø 200Cái84.700
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng