MS Ren Ngoài


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
MS Ren Ngoài 20-1/2Ø 20 - 1/2Cái48.200
MS Ren Ngoài 25-1/2Ø 25 - 1/2Cái56.300
MS Ren Ngoài 25-3/4Ø 25 - 3/4Cái67.500
MS Ren Ngoài 32-1Ø 32 - 1Cái99.400
MS Ren Ngoài 40*1-1/4Ø 40 - 1/4Cái303.000
MS Ren Ngoài 50*1-1/2Ø 50 - 1/2Cái378.000
MS Ren Ngoài 63-2Ø 63 - 2Cái610.000
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng