MS Ren Trong


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
MS Nối Ren Trong 20*1/2Ø 20Cái56.100
MS Nối Ren Trong 20*3/4Ø 20Cái74.800
MS Nối Ren Trong 25*1/2Ø 25Cái62.700
MS Nối Ren Trong 25*3\4Ø 25Cái74.800
MS Nối Ren Trong 32*3/4Ø 32Cái141.900
MS Nối Ren Trong 32*1Ø 32Cái264.000
MS Nối Ren Trong 40*1Ø 40Cái392.700
MS Nối Ren Trong 40*1.1/4Ø 40Cái332.200
MS Nối Ren Trong 50*1.1/2Ø 50Cái371.800
MS Nối Ren Trong 63*2Ø 63Cái566.500
MS Nối Ren Trong 75*2.1/2Ø 75Cái1.419.000
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng