Nối Ren Ngoài


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Nối Ren Ngoài 21Ø 21Cái1.200
Nối Ren Ngoài 27Ø 27Cái1.400
Nối Ren Ngoài 34Ø 34Cái2.500
Nối Ren Ngoài 42Ø 42Cái3.500
Nối Ren Ngoài 48Ø 48Cái5.000
Nối Ren Ngoài 60Ø 60Cái7.100
Nối Ren Ngoài 75Ø 75Cái9.100
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng