Ống Luồn Đàn Hổi ( Ruột Gà)


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
ỐNG ĐÀN HỒI - LOẠI KHÔNG TỰ CHÁY VL9016CLØ 16Mét2.800
ỐNG ĐÀN HỒI - LOẠI TỰ CHÁY SP9016CMØ 16Mét3.800
ỐNG ĐÀN HỒI - LOẠI KHÔNG TỰ CHÁY VL9020CLØ 20Mét3.380
ỐNG ĐÀN HỒI - LOẠI TỰ CHÁY SP9020CMØ 20Mét4.640
ỐNG ĐÀN HỒI - LOẠI KHÔNG TỰ CHÁY VL9025CLØ 25Mét5.425
ỐNG ĐÀN HỒI - LOẠI TỰ CHÁY SP9025CMØ 25Mét6.525
ỐNG ĐÀN HỒI - LOẠI KHÔNG TỰ CHÁY VL9032CLØ 32Mét13.480
ỐNG ĐÀN HỒI - LOẠI TỰ CHÁY SP9032CMØ 32Mét14.240
ỐNG ĐÀN HỒI - LOẠI KHÔNG TỰ CHÁY VL9040CLØ 40Mét20.840
ỐNG ĐÀN HỒI - LOẠI TỰ CHÁY SP9040CMØ 40Mét25.680
ỐNG ĐÀN HỒI - LOẠI KHÔNG TỰ CHÁY VL9050CLØ 50Mét28.640
ỐNG ĐÀN HỒI - LOẠI TỰ CHÁY SP9050CMØ 50Mét38.480
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng