Ống Nhựa HDPE PN10


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Ống Nhựa HDPE 32Ø 32Mét14.500
Ống Nhựa HDPE 40Ø 40Mét22.100
Ống Nhựa HDPE 50Ø 50Mét33.900
Ống Nhựa HDPE 63Ø 63Mét54.200
Ống Nhựa HDPE 75Ø 75Mét77.300
Ống Nhựa HDPE 90Ø 90Mét109.700
Ống Nhựa HDPE 110Ø 110Mét166.200
Ống Nhựa HDPE 125Ø 125Mét209.800
Ống Nhựa HDPE 140Ø 140Mét261.900
Ống Nhựa HDPE 160Ø 160Mét344.200
Ống Nhựa HDPE 180Ø 180Mét433.300
Ống Nhựa HDPE 2000Ø 200Mét543.000
Ống Nhựa HDPE 225Ø 225Mét667.400
Ống Nhựa HDPE 250Ø 250Mét826.900
Ống Nhựa HDPE 280Ø 280Mét1.030.300
Ống Nhựa HDPE 315Ø 315Mét1.312.000
Ống Nhựa HDPE 355Ø 355Mét1.667.300
Ống Nhựa HDPE 400Ø 400Mét2.118.600
Ống Nhựa HDPE 450Ø 450Mét267.710
Ống Nhựa HDPE 500Ø 500Mét332.910
Ống Nhựa HDPE 560Ø 560Mét4.501.000
Ống Nhựa HDPE 630Ø 630Mét5.701.000
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng