Ống Nhựa HDPE PN16


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Ống Nhựa HDPE 20Ø 20Mét8.500
Ống Nhựa HDPE 25Ø 25Mét12.900
Ống Nhựa HDPE 32Ø 32Mét20.700
Ống Nhựa HDPE 40Ø 40Mét32.100
Ống Nhựa HDPE 50Ø 50Mét49.800
Ống Nhựa HDPE 63Ø 63Mét78.300
Ống Nhựa HDPE 75Ø 75Mét111.200
Ống Nhựa HDPE 90Ø 90Mét159.200
Ống Nhựa HDPE 110Ø 110Mét239.800
Ống Nhựa HDPE 125Ø 125Mét310.200
Ống Nhựa HDPE 140Ø 140Mét384.600
Ống Nhựa HDPE 160Ø 160Mét508.600
Ống Nhựa HDPE 180Ø 180Mét639.800
Ống Nhựa HDPE 200Ø 200Mét800.500
Ống Nhựa HDPE 225Ø 225Mét978.700
Ống Nhựa HDPE 250Ø 250Mét1.217.600
Ống Nhựa HDPE 280Ø 280Mét1.526.000
Ống Nhựa HDPE 315Ø 315Mét1.931.600
Ống Nhựa HDPE 355Ø 355Mét2.452.200
Ống Nhựa HDPE 400Ø 400Mét3.125.100
Ống Nhựa HDPE 450Ø 450Mét3.955.500
Ống Nhựa HDPE 500Ø 500Mét4.903.300
Ống Nhựa HDPE 560Ø 560Mét6.636.000
Ống Nhựa HDPE 630Ø 630Mét7.884.000
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng