Ống Nhựa HDPE PN20


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Ống Nhựa HDPE 16Ø 16Mét6.710
Ống Nhựa HDPE 20Ø 20Mét10.000
Ống Nhựa HDPE 25Ø 25Mét90.600
Ống Nhựa HDPE 32Ø 32Mét149.400
Ống Nhựa HDPE 40Ø 40Mét38.100
Ống Nhựa HDPE 50Ø 50Mét58.900
Ống Nhựa HDPE 63Ø 63Mét93.800
Ống Nhựa HDPE 75Ø 75Mét132.800
Ống Nhựa HDPE 90Ø 90Mét190.600
Ống Nhựa HDPE 110Ø 110Mét288.600
Ống Nhựa HDPE 125Ø 125Mét369.900
Ống Nhựa HDPE 140Ø 140Mét462.600
Ống Nhựa HDPE 160Ø 160Mét606.800
Ống Nhựa HDPE 180Ø 180Mét767.200
Ống Nhựa HDPE 200Ø 220Mét954.500
Ống Nhựa HDPE 225Ø 225Mét1.180.500
Ống Nhựa HDPE 250Ø 250Mét1.456.800
Ống Nhựa HDPE 280Ø 280Mét1.824.700
Ống Nhựa HDPE 315Ø 315Mét2.324.500
Ống Nhựa HDPE 355Ø 355Mét2.948.800
Ống Nhựa HDPE 400Ø 400Mét3.755.600
Ống Nhựa HDPE 450Ø 450Mét4.747.700
Ống Nhựa HDPE 500Ø 500Mét5.872.400
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng