Ống Nhựa HDPE PN6


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Ống Nhựa HDPE 50Ø 50Mét23.430
Ống Nhựa HDPE 63Ø 63Mét37.180
Ống Nhựa HDPE 75Ø 75Mét50.600
Ống Nhựa HDPE 90Ø 90Mét73.590
Ống Nhựa HDPE 110Ø 110Mét107.000
Ống Nhựa HDPE 125Ø 125Mét138.400
Ống Nhựa HDPE 140Ø 140Mét173.700
Ống Nhựa HDPE 160Ø 160Mét227.600
Ống Nhựa HDPE 180Ø 180Mét284.400
Ống Nhựa HDPE 200Ø 200Mét353.200
Ống Nhựa HDPE 225Ø 225Mét443.100
Ống Nhựa HDPE 250Ø 250Mét548.900
Ống Nhựa HDPE 280Ø 280Mét680.700
Ống Nhựa HDPE 315Ø 315Mét868.000
Ống Nhựa HDPE 355Ø 355Mét1.102.500
Ống Nhựa HDPE 400Ø 400Mét1.390.900
Ống Nhựa HDPE 450Ø 450Mét1.777.500
Ống Nhựa HDPE 500Ø 500Mét2.164.700
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng