Ống Nhựa HDPE PN8


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Ống Nhựa HDPE 40Ø 40Mét18.300
Ống Nhựa HDPE 50Ø 50Mét28.400
Ống Nhựa HDPE 63Ø 63Mét44.100
Ống Nhựa HDPE 75Ø 75Mét62.700
Ống Nhựa HDPE 90Ø 90Mét99.000
Ống Nhựa HDPE 110Ø 110Mét132.900
Ống Nhựa HDPE 125Ø 125Mét171.600
Ống Nhựa HDPE 140Ø 140Mét213.700
Ống Nhựa HDPE 160Ø 160Mét280.600
Ống Nhựa HDPE 180Ø 180Mét353.300
Ống Nhựa HDPE 200Ø 200Mét440.100
Ống Nhựa HDPE 225Ø 225Mét554.200
Ống Nhựa HDPE 250Ø 250Mét676.300
Ống Nhựa HDPE 280Ø 280Mét862.700
Ống Nhựa HDPE 315Ø 315Mét1.080.700
Ống Nhựa HDPE 355Ø 355Mét1.359.000
Ống Nhựa HDPE 400Ø 400Mét1.742.800
Ống Nhựa HDPE 450Ø 450Mét2.187.600
Ống Nhựa HDPE 500Ø 500Mét2.713.800
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng