Ống Thoát


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Ống Thoát 21Ø 21Mét5.900
Ống Thoát 27Ø 27 - 1/2Mét7.300
Ống Thoát 34Ø 34Mét9.500
Ống Thoát 42Ø 42Mét14.100
Ống Thoát 48Ø 48Mét16.600
Ống Thoát 60Ø 60Mét21.500
Ống Thoát 75Ø 75Mét30.200
Ống Thoát 90Ø 90Mét36.900
Ống Thoát 110Ø 110Mét55.700
Ống Thoát 125Ø 125Mét61.500
Ống Thoát 140Ø 140Mét75.800
Ống Thoát 160Ø 160Mét98.400
Ống Thoát 180Ø 180Mét123.600
Ống Thoát 200Ø 200Mét184.500
Ống Thoát 225Ø 225Mét191.500
Ống Thoát 250Ø 250Mét249.400
Ống Thoát 315Ø 315Mét406.300
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng