Ống Thoát


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Ống thoát 21Ø 21Mét5.600
Ống thoát 27Ø 27Mét6.900
Ống thoát 34Ø 34Mét9.000
Ống thoát 42Ø 42Mét13.400
Ống thoát 48Ø 48Mét15.800
Ống thoát 60Ø 60Mét20.400
Ống thoát 63Ø 63Mét24.100
Ống thoát 75Ø 75Mét28.700
Ống thoát 90Ø 90Mét34.100
Ống thoát 110Ø 110Mét52.900
Ống thoát 125Ø 125Mét58.400
Ống thoát 140Ø 140Mét72.000
Ống thoát 160Ø 160Mét93.500
Ống thoát 180Ø 180Mét117.400
Ống thoát 200Ø 200Mét175.300
Ống thoát 225Ø 225Mét181.900
Ống thoát 250Ø 250Mét236.900
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng