Ống Nhựa uPVC Class 0


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Ống PVC 21 C0Ø 21Mét7.200
Ống PVC 27 C0Ø 27Mét9.200
Ống PVC 34 C0Ø 34Mét11.200
Ống PVC 42 C0Ø 42Mét15.900
Ống PVC 48 C0Ø 48Mét19.400
Ống PVC 60 C0Ø 60Mét25.800
Ống PVC 75 C0Ø 75Mét35.300
Ống PVC 90 C0Ø 90Mét42.200
Ống PVC 110 C0Ø 110Mét63.000
Ống PVC 110 C0Ø 110Mét63.000
Ống PVC 125 C0Ø 125Mét77.500
Ống PVC 140 C0Ø 140Mét96.500
Ống PVC 160 C0Ø 160Mét128.800
Ống PVC 180 C0Ø 180Mét158.600
Ống PVC 200 C0Ø 200Mét193.500
Ống PVC 225 C0Ø 225Mét237.200
Ống PVC 250 C0Ø 250Mét310.900
Ống PVC 280 C0Ø 280Mét372.800
Ống PVC 315 C0Ø 315Mét471.300
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng