Ống Nhựa uPVC Class 0


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Ống PVC 21 C0Ø 21Mét6.900
Ống PVC 27 C0Ø 27Mét8.700
Ống PVC 34 C0Ø 34Mét10.600
Ống PVC 42 C0Ø 42Mét15.100
Ống PVC 48 C0Ø 48Mét18.400
Ống PVC 60 C0Ø 60Mét24.500
Ống PVC 63 C0Ø 63Mét28.400
Ống PVC 75 C0Ø 75Mét33.500
Ống PVC 90 C0Ø 90Mét40.100
Ống PVC 110 C0Ø 110Mét59.900
Ống PVC 125 C0Ø 125Mét73.600
Ống PVC 140 C0Ø 140Mét91.700
Ống PVC 160 C0Ø 160Mét122.400
Ống PVC 180 C0Ø 180Mét150.700
Ống PVC 200 C0Ø 200Mét183.800
Ống PVC 225 C0Ø 225Mét225.300
Ống PVC 250 C0Ø 250Mét295.400
Ống PVC 280 C0Ø 280Mét354.200
Ống PVC 315 C0Ø 315Mét447.700
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng