Ống Nhựa uPVC Class 1


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Ống PVC 21 C1Ø 21Mét7.800
Ống PVC 27 C1Ø 27Mét10.800
Ống PVC 34 C1Ø 34Mét13.600
Ống PVC 42 C1Ø 42Mét18.600
Ống PVC 48 C1Ø 48Mét22.100
Ống PVC 60 C1Ø 60Mét31.400
Ống PVC 75 C1Ø 75Mét39.900
Ống PVC 90 C1Ø 90Mét49.300
Ống PVC 110 C1Ø 110Mét73.400
Ống PVC 125 C1Ø 125Mét90.800
Ống PVC 140 C1Ø 140Mét113.500
Ống PVC 160 C1Ø 160Mét150.100
Ống PVC 180 C1Ø 180Mét184.000
Ống PVC 200 C1Ø 200Mét233.800
Ống PVC 225 C1Ø 225Mét285.000
Ống PVC 250 C1Ø 250Mét374.900
Ống PVC 280 C1Ø 280Mét445.800
Ống PVC 315 C1Ø 315Mét559.500
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng