Ống Nhựa uPVC Class 1


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Ống PVC 21 C1Ø 21Mét7.500
Ống PVC 27 C1Ø 27Mét10.400
Ống PVC 34 C1Ø 34Mét13.100
Ống PVC 42 C1Ø 42Mét17.900
Ống PVC 48 C1Ø 48Mét21.200
Ống PVC 60 C1Ø 60Mét30.100
Ống PVC 63 C1Ø 63Mét35.800
Ống PVC 75 C1Ø 75Mét28.300
Ống PVC 90 C1Ø 90Mét47.300
Ống PVC 110 C1Ø 110Mét70.500
Ống PVC 125 C1Ø 125Mét87.200
Ống PVC 140 C1Ø 140Mét109.000
Ống PVC 160 C1Ø 160Mét144.100
Ống PVC 180 C1Ø 180Mét176.600
Ống PVC 200 C1Ø 200Mét224.400
Ống PVC 225 C1Ø 225Mét273.600
Ống PVC 250 C1Ø 250Mét359.400
Ống PVC 280 C1Ø 280Mét428.000
Ống PVC 315 C1Ø 315Mét537.100
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng