Ống Nhựa uPVC Class 2


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Ống PVC 21 C2Ø 21Mét9.500
Ống PVC 27 C2Ø 27Mét12.000
Ống PVC 34 C2Ø 34Mét16.600
Ống PVC 42 C2Ø 42Mét21.200
Ống PVC 60 C2Ø 60Mét36.600
Ống PVC 75 C2Ø 75Mét52.100
Ống PVC 90 C2Ø 90Mét57.100
Ống PVC 110 C2Ø 110Mét83.600
Ống PVC 125 C2Ø 125Mét107.600
Ống PVC 140 C2Ø 140Mét133.800
Ống PVC 160 C2Ø 160Mét173.300
Ống PVC 180 C2Ø 180Mét219.000
Ống PVC 200 C2Ø 200Mét271.900
Ống PVC 225 C2Ø 225Mét337.900
Ống PVC 250 C2Ø 250Mét437.400
Ống PVC 280 C2Ø 280Mét525.200
Ống PVC 315 C2Ø 315Mét671.300
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng