Ống Nhựa uPVC Class 2


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Ống PVC 21 C2Ø 21Mét9.000
Ống PVC 27 C2Ø 27Mét11.400
Ống PVC 34 C2Ø 34Mét15.800
Ống PVC 42 C2Ø 42Mét24.300
Ống PVC 48 C2Ø 48Mét20.100
Ống PVC 60 C2Ø 60Mét34.800
Ống PVC 63 C2Ø 63Mét44.400
Ống PVC 75 C2Ø 75Mét49.500
Ống PVC 90 C2Ø 90Mét54.200
Ống PVC 110 C2Ø 110Mét79.400
Ống PVC 125 C2Ø 125Mét102.200
Ống PVC 140 C2Ø 140Mét127.100
Ống PVC 160 C2Ø 160Mét164.600
Ống PVC 180 C2Ø 180Mét208.100
Ống PVC 200 C2Ø 200Mét258.300
Ống PVC 225 C2Ø 225Mét321.000
Ống PVC 250 C2Ø 250Mét415.500
Ống PVC 280 C2Ø 280Mét498.900
Ống PVC 315 C2Ø 315Mét637.700
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng