Ống Nhựa uPVC Class 3


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Ống PVC 21 C3Ø 21Mét11.200
Ống PVC 27 C3Ø 27Mét16.900
Ống PVC 34 C3Ø 34Mét19.000
Ống PVC 42 C3Ø 42Mét24.900
Ống PVC 60 C3Ø 60Mét44.200
Ống PVC 75 C3Ø 75Mét64.400
Ống PVC 90 C3Ø 90Mét74.900
Ống PVC 110 C3Ø 110Mét117.100
Ống PVC 125 C3Ø 125Mét136.500
Ống PVC 140 C3Ø 140Mét178.900
Ống PVC 160 C3Ø 160Mét224.100
Ống PVC 180 C3Ø 180Mét279.700
Ống PVC 225 C3Ø 225Mét438.700
Ống PVC 250 C3Ø 250Mét565.400
Ống PVC 280 C3Ø 280Mét674.800
Ống PVC 315 C3Ø 315Mét843.300
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng