Tê PN12.5


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Tê PN12.5 90Ø 90Cái99.990
Tê PN12.5 110Ø 110Cái211.530
Tê PN12.5 125Ø 125Cái270.050
Tê PN12.5 140Ø 140Cái344.850
Tê PN12.5 160Ø 160Cái462.330
Tê PN12.5 180Ø 180Cái602.580
Tê PN12.5 200Ø 200Cái915.750
Tê PN12.5 225Ø 225Cái1.192.840
Tê PN12.5 250Ø 250Cái1.679.040
Tê PN12.5 280Ø 280Cái2.160.070
Tê PN12.5 315Ø 315Cái3.211.450
Tê PN12.5 355Ø 355Cái4.539.260
Tê PN12.5 400Ø 400Cái5.928.450
Tê PN12.5 450Ø 450Cái7.750.710
Tê PN12.5 500Ø 500Cái10.255.630
Tê PN12.5 560Ø 560Cái12.699.610
Tê PN12.5 630Ø 630Cái14.973.090
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng