Tê PN16


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Tê PN16 90Ø 90Cái121.220
Tê PN16 110Ø 110Cái254.870
Tê PN16 125Ø 125Cái327.250
Tê PN16 140Ø 140Cái416.130
Tê PN16 160Ø 160Cái561.660
Tê PN16 180Ø 180Cái732.930
Tê PN16 200Ø 200Cái1.113.970
Tê PN16 225Ø 225Cái1.447.050
Tê PN16 250Ø 250Cái2.033.240
Tê PN16 280Ø 280Cái2.618.220
Tê PN16 315Ø 315Cái3.887.620
Tê PN16 355Ø 355Cái5.501.210
Tê PN16 400Ø 400Cái7.194.880
Tê PN16 450Ø 450Cái9.406.430
Tê PN16 500Ø 500Cái12.447.820
Tê PN16 560Ø 560Cái15.351.270
Tê PN16 630Ø 630Cái18.087.520
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng