Tê PN6


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Tê PN6 110Ø 110Cái115.170
Tê PN6 125Ø 125Cái146.080
Tê PN6 140Ø 140Cái188.100
Tê PN6 160Ø 160Cái253.000
Tê PN6 180Ø 180Cái323.730
Tê PN6 200Ø 200Cái497.970
Tê PN6 225Ø 225Cái641.740
Tê PN6 250Ø 250Cái908.710
Tê PN6 280Ø 280Cái1.163.030
Tê PN6 315Ø 315Cái1.738.660
Tê PN6 355Ø 355Cái2.449.730
Tê PN6 400Ø 400Cái3.196.820
Tê PN6 450Ø 450Cái4.169.880
Tê PN6 500Ø 500Cái5.514.080
Tê PN6 560Ø 560Cái6.858.280
Tê PN6 630Ø 630Cái8.153.760
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng