Tê Thu


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Tê Thu 27-21Ø 27 - 21Cái2.500
Tê Thu 34-21Ø 34 - 21Cái3.200
Tê Thu 34-27Ø 34 - 27Cái3.500
Tê Thu 42-21Ø 42 - 21Cái4.300
Tê Thu 42-27Ø 42 - 27Cái4.900
Tê Thu 42-34Ø 42 - 34Cái5.700
Tê Thu 48-21Ø 48 - 21Cái6.900
Tê Thu 48-27Ø 48 - 27Cái7.100
Tê Thu 48-34Ø 48 - 34Cái7.600
Tê Thu 48-42Ø 48 - 42Cái9.600
Tê Thu 60-21Ø 60 - 21Cái9.700
Tê Thu 60-27Ø 60 - 27Cái9.800
Tê Thu 60-34Ø 60 - 34Cái10.800
Tê Thu 60-42Ø 60 - 42Cái11.200
Tê Thu 60-48Ø 60 - 48Cái12.500
Tê Thu 75-34Ø 75 - 34Cái16.400
Tê Thu 75-42Ø 75 - 42Cái17.600
Tê Thu 75-48Ø 75 - 48Cái19.800
Tê Thu 75-60Ø 75 - 60Cái22.200
Tê Thu 90-34Ø 90 - 34Cái28.500
Tê Thu 90-42Ø 90 - 42Cái23.200
Tê Thu 90-48Ø 90 - 48Cái35.800
Tê Thu 90-60Ø 90 - 60Cái34.400
Tê Thu 90-75Ø 90 - 75Cái39.800
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng