Y 60° PN12.5


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Y 60° PN12.5 90Ø 90Cái123.090
Y 60° PN12.5 110Ø 110Cái242.880
Y 60° PN12.5 125Ø 125Cái330.220
Y 60° PN12.5 140Ø 140Cái430.430
Y 60° PN12.5 160Ø 160Cái586.080
Y 60° PN12.5 180Ø 180Cái769.780
Y 60° PN12.5 200Ø 200Cái1.181.950
Y 60° PN12.5 225Ø 225Cái1.561.010
Y 60° PN12.5 250Ø 250Cái2.186.140
Y 60° PN12.5 280Ø 280Cái2.855.050
Y 60° PN12.5 315Ø 315Cái4.212.120
Y 60° PN12.5 355Ø 355Cái5.962.550
Y 60° PN12.5 400Ø 400Cái7.902.620
Y 60° PN12.5 450Ø 450Cái10.482.670
Y 60° PN12.5 500Ø 500Cái13.957.020
Y 60° PN12.5 560Ø 560Cái19.213.040
Y 60° PN12.5 630Ø 630Cái25.585.890
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng