Y 60° PN16


Tên sản phẩmKích cỡĐvtĐơn giáSố lượng
Y 60° PN16 90Ø 90Cái149.820
Y 60° PN16 110Ø 110Cái300.190
Y 60° PN16 125Ø 125Cái399.850
Y 60° PN16 140Ø 140Cái522.940
Y 60° PN16 160Ø 160Cái718.300
Y 60° PN16 180Ø 180Cái944.900
Y 60° PN16 200Ø 200Cái1.439.240
Y 60° PN16 225Ø 225Cái1.894.420
Y 60° PN16 250Ø 250Cái2.649.130
Y 60° PN16 280Ø 280Cái3.457.960
Y 60° PN16 315Ø 315Cái5.100.370
Y 60° PN16 355Ø 350Cái7.229.200
Y 60° PN16 400Ø 400Cái9.594.420
Y 60° PN16 450Ø 450Cái12.727.440
Y 60° PN16 500Ø 500Cái16.946.710
Y 60° PN16 560Ø 560Cái23.295.470
Y 60° PN16 630Ø 630Cái31.106.900
Đại Dương chuyên phân phối vật tư điện nước chính hãng